OPLEIDING ONTWERPER FEELGOOD GARDEN

Module I bestaat uit 8 lesdagen.
Module II bestaat uit 8 lesdagen
€ 865 per module (geen BTW verschuldigd).


Inhoud module I, start september 2023:

 • De natuur als inspiratiebron
 • Wat is energie, hoe deze te ervaren en onderscheiden
 • Toepassen van kleuren
 • Communicatie
 • Toepassen van vormen
 • Feng Shui en numerologie
 • 12 zintuigen
 • Ontwerp, principes en toepassingen
 • Geopathie en Radiësthesie
 • Toepassen van water in een project
 • Persoonlijke ontwikkeling


Inhoud module II, begin 2024:

 • Invloed prikkel op je zintuigen en hoe te beïnvloeden
 • De werking van energie
 • De kracht van vormen, materialen, planten, kleuren en water
 • Relatie tussen planten, materialen en omgeving
 • Het element lucht; ruimtelijke effecten in een ontwerp
 • Methoden voor verbetering van bodem en omgeving
 • Waar geeft je energie, wat kost je energie en hoe dit te bewaken.Voor de licentie Ontwerper FeelGood Garden dien je in ieder geval de twee basismodules te volgen.
De opleiding richt zich op mensen die zich willen verdiepen in de energetisch werking van vormen, materialen, planten, kleuren en water. En die deze kennis willen toepassen bij het ontwerpen van de leefomgeving.
In deze opleiding leer je te werken volgens de natuur. Leren door eerst te ervaren en dan te begrijpen. De lesstof die aan bod komt is praktisch en persoonlijk. De basismodules I en 2 worden gegeven door Wim Lips. Voor enkele onderdelen is een gastdocent aanwezig.


Vooropleiding


Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Belangstelling voor vormgeving en groen en de motivatie om dit in een bredere context te zien is voldoende.


BOEKEN


Zintuigen ontdekkingsreis


Onze zintuigen zorgen voor de verbinding met onze omgeving. Deze omgeving heeft invloed op ons, maar wij kunnen ook onze omgeving zelf beïnvloeden. Wij kunnen haar veranderen, zodat ze een positiever effect op ons heeft en de sfeer verbetert.
In dit warm en prettig geschreven boek behandelen tuinontwerper Wim Lips en Johanna Huiberts in begrijpelijke taal de 12 zintuigen, zoals omschreven door Rudolf Steiner. De praktisch toepasbare voorbeelden en oefeningen zetten aan tot onderzoek en tot bewustwording. Ontdek welke invloed tuinplanten en tuinontwerp op ons welzijn hebben.


De helende kracht van de natuur


Ons onbewuste herkent natuurlijke elementen en materialen en reageert daarop met harmonie en balans. Elementen, vormen, kleuren en materialen hebben invloed op hoe we ons voelen. Door hier gebruik van te maken, zal het energieniveau en de beleving positief beïnvloed worden. Biofilie betekent liefde voor de natuur. Biofilie ontwerppatronen hebben als uitgangspunt de natuur en het menselijk reageren op bepaalde vormen, kleuren, geluiden enz. Dit volledig uitgewerkt en samengevat resulteert in de 14 biofilie ontwerppatronen die omschreven staan in dit boek. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het onderzoek “Het landschap als bron van vitaliteit” waaruit de positieve invloed van de natuur op leerlingen van het bijzonder onderwijs en hun begeleiders blijkt.


De kracht van rust


Het boek over energetische tuinen en de aanleg ervan. Ruimtes creëren die zo sterk in harmonie zijn dat je disharmonie terugdringt of uitsluit. Dit kan door de juiste vormen, materialen en planten op de juiste plaats te gebruiken en alles te doen met de juiste intentie. Als mensen zijn we scheppende wezens, dus door gedachte komt er een creatie en door creatie krijgt het vorm. Door bewust een vorm te tekenen, krijgt het een betekenis en daardoor is het ook krachtig. Kleuren en hun betekenis, de persoonlijkheid van planten, de vier elementen. Dit boek geeft een eerste inzicht in het FeelGood Garden concept.

De boeken zijn te koop bij Wim Lips, bij bol.com en via www.biologischebloembollen.nl