OPLEIDING ONTWERPER FEELGOOD GARDEN

Module I bestaat uit 8 lesdagen. Module II bestaat uit 8 lesdagen € 865 per module (geen BTW verschuldigd).

Inhoud module I , start september 2023:

 • De natuur als inspiratiebron
 • Wat is energie, hoe deze te ervaren en onderscheiden
 • Toepassen van kleuren
 • Communicatie
 • Toepassen van vormen
 • Feng Shui en numerologie
 • 12 zintuigen
 • Ontwerp, principes en toepassingen
 • Geopathie en Radiësthesie
 • Toepassen van water in een project
 • Persoonlijke ontwikkeling

Inhoud module 2, begin 2024:

 • Invloed prikkel op je zintuigen en hoe te beïnvloeden
 • De werking van energie
 • De kracht van vormen, materialen, planten, kleuren en water
 • Relatie tussen planten, materialen en omgeving
 • Het element lucht; ruimtelijke effecten in een ontwerp
 • Methoden voor verbetering van bodem en omgeving
 • Waar geeft je energie, wat kost je energie en hoe dit te bewaken.
Voor de licentie Ontwerper FeelGood Garden dien je in ieder geval de twee basismodules te volgen. De opleiding richt zich op mensen die zich willen verdiepen in de energetisch werking van vormen, materialen, planten, kleuren en water. En die deze kennis willen toepassen bij het ontwerpen van de leefomgeving. In deze opleiding leer je te werken volgens de natuur. Leren door eerst te ervaren en dan te begrijpen. De lesstof die aan bod komt is praktisch en persoonlijk. De basismodules I en 2 worden gegeven door Wim Lips. Voor enkele onderdelen is een gastdocent aanwezig.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Belangstelling voor vormgeving en groen en de motivatie om dit in een bredere context te zien is voldoende.